Koszyk

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy.
 
 
 
Każdy Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, po odebraniu przesyłki ma możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie lub drogą e-mailową na adres Sklepu w terminie 14 dni od odebrania przesyłki.
 
W przypadku odstąpienia od umowy, zarówno Sklep jak i Klient zobowiązani są do zwrotu wszystkiego co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
 
Odstąpienie od umowy( zwrot towaru) dotyczy wyłącznie towaru nieużywanego i nie uszkodzonego.
 
Zwracany towar należy odesłać pod adres P.I.W. ANGRA SP. Z O.O. ul. Rzemieślnicza 3, 05 – 400 Otwock.
 
Koszt odesłania towaru ponosi Klient.
 
Nie podlegają zwrotowi towary, które zostały przez Sklep przygotowane na indywidualne zamówienie Klienta. Towary takie są ściśle związane z osobą Klienta. Zamówienia dotyczące tych towarów posiadają status specjalnych. Powyższe nie uchybia przepisom o prawie do reklamacji towarów wadliwych.
 
 
 
Niezgodność towaru z umową.
 
 
W przypadku Klienta będącego konsumentem (w razie stwierdzenia niezgodności towaru z umową) może on w terminie do 2 lat licząc od daty wydania płytek skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 
Klient powiadamia o niezgodności otrzymanego towaru z umową sprzedaży na adres e-mailowy reklamacje@angra.com.pl albo pisemnie na adres: 05 – 400 Otwock, ul. Rzemieślnicza 3.
 
Sklep w terminie nie dłuższym niż 14 dni ustosunkuje się do żądania Klienta. Odpowiedź w sprawie zgłoszonej reklamacji będzie wysłana pod wskazany przez Klienta adres.
 
Sklep informuje, iż udzielona przez producentów towarów gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.
 
Sklep zastrzega sobie prawo do nie uwzględniania reklamacji jeżeli zakupiony towar zostanie zamontowany przez Klienta. Klient przed wykonaniem montażu winien sprawdzić zgodność towaru z zamówieniem. Szczególnie dotyczy to płytek ceramicznych, gdzie Klient powinien przed zamontowaniem płytek sprawdzić ich jakość, odcień i wymiar. Do sprawdzenia wybrać płytki z różnych kartonów.
Kontakt

Zadzwoń: 508 869 203 , 500 407 202

Napisz: angra@angra.com.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek: 9-00 - 18:00

Sobota: 9:00 - 14:00