Koszyk

Regulamin sklepu

§1.

Postanowienia wstępne.

 

Właścicielem sklepu internetowego jest firma: PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE "ANGRA" SP. Z O. O. z siedzibą w Otwocku przy ul. Rzemieślniczej 3, KRS 0000064636 NIP 5320004605 REGON 006719873, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Angra.com.pl zwany w dalszej części niniejszego regulaminu „Sklepem” prowadzi sprzedaż płytek ceramicznych, armatury, chemii budowlanej, kabin prysznicowych z wykorzystaniem sieci Internet dla Konsumentów i Przedsiębiorców zwanymi „Klientami”

Regulamin niniejszy określa zasady i warunki nabywania towarów w Sklepie.

Rejestracja w Sklepie oraz złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 

§2.

Składanie zamówień.

 

Zamówienia można składać na stronie internetowej sklepu codziennie przez 24 godziny, przy czym zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00 oraz w soboty i Święta - rozpatrywane będą od godz. 9.00 następnego dnia roboczego.

Treści prezentowane w Sklepie - produkty, ich opisy wraz z cenami - nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.

Oferta cenowa prezentowana w Sklepie ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów prezentowanych na stronie Sklepu, wprowadzania nowych produktów do oferty oraz do wprowadzania zmian dotyczących prezentowanej oferty. Ceny towarów w Sklepie mogą ulec zmianie o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową. W przypadku, gdy cena ulegnie zmianie po złożeniu zamówienia klient ma prawo odstąpić od umowy kupna - sprzedaży bez jakichkolwiek konsekwencji.

Cena towarów widoczna na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich z podatkiem VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski złożone przez osoby fizyczne posiadające zdolność do wykonywania czynności prawnych i posiadające zameldowanie na terenie Polski oraz osoby prawne z siedzibą na terenie Polski.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza danych teleadresowych podczas procesu rejestracji. Poprawny adres e-mail i numer telefonu pozwoli na potwierdzenie złożonego zamówienia. W przypadku niejasności w złożonym zamówieniu - Sklep jest uprawniony do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych niejasności.

Sklep po złożeniu zamówienia przez Klienta, informuje Klienta o potwierdzeniu zamówienia i realizacji, wysyłając w tym celu osobną wiadomość na adres poczty elektronicznej klienta .

Dostępność towarów w Sklepie uzależniona jest od rodzaju asortymentu. Prezentowane produkty znajdują się w magazynie Sklepu lub zamawiane są od producenta. W sytuacji gdy z uwagi na niedostępność towaru termin realizacji zamówienia przedłuża się ponad ustalony termin, Sklep zastrzega sobie prawo ustalenia z kupującym nowego terminu dostawy albo anulowania zamówienia.

Klient składający zamówienie na produkty, które na życzenie Klienta będą sprowadzone przez Sklep(termin od 14 do 21 dni) zobowiązany jest do wpłaty na konto bankowe Sklepu zaliczki w wysokości 30 % wartości zamówienia w celu zabezpieczenia realizacji zamówienia.

Podczas składania zamówienia Klient określa interesującą go formę płatności i dostawy; koszty dostawy uzależnione są głownie od wagi towaru (przy płatnościach "za pobraniem" dochodzi koszt pobrania). Koszty te wskazane są na stronie internetowej Sklepu.

W momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w paragrafie 2. pkt. 7 następuje zawarcie umowy kupna - sprzedaży.

Sklep wystawia fakturę VAT lub paragon na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane nabywcy, w przypadku firm należy podać dane wraz z NIP.

 

§3.

Warunki dostawy i płatności.

 

 

Sklep oferuje dostawę w postaci przesyłki kurierskiej.

Sklep umożliwia płatność za zakupiony towar w czterech formach: płatność przy odbiorze, płatność przelewem na rachunek bankowy Sklepu, za pomocą płatności elektronicznych eCard - kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, za pomocą szybkich przelewów eCard ePrzelewy w poniższych bankach:

Bank PEKAO S.A. (PeoPay)
ING Bank Śląski S.A. (Płacę z ING)
PKO BP S.A. (Płacę z iPKONET)
Bank Millennium S.A. (Millennium Płatności Internetowe)
Meritum Bank ICB S.A. (MeritumBank Przelew0
Plus Bank S.A. (Płacę z Plus Bank)
Idea Bank S.A. (Płacę z Idea Bank)
PKO BP S.A. (Płacę z iPKO)
PKO BP S.A (Płacę z Inteligo)
PKO BP S.A (Płacę z iKO)
Bank Pocztowy S.A (e-transfer Pocztowy24)
Bank PEKAO S.A (Pekao24Przelew)
Bank Ochrony Środowiska S.A. (Płać z BOŚ)
Toyota Bank Polska S.A. (Toyota Bank Pay Way)
Volkswagen Bank Polska S.A. (Przelew Volkswagen Bank direct)
Deutsche Bank PBC S.A. (db Transfer)
Euro Bank S.A. (Eurobank płatność online)
Credit Agricole Bank Polska S.A. (Credit Agricole eprzelew)
Bank PBH S.A. (Przelew z BPH)
Alior Bank S.A. (Płacę z Alior Banku)
Alior Bank S.A. (T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Sync)
mBank S.A. (mBank mTransfer)
mBank S.A. (mBank MultiTransfer)
Bank Zachodni WBK S.A. (Przelew24 BZWBK)
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citi Handlowy (Płacę z Citi Handlowego)
Klientowi dokonującemu płatności elektronicznej za pomocą karty płatniczej w razie odstąpienia od umowy pieniądze zostaną zwrócone na rachunek karty.

W przypadku płatności przelewem Klient zobowiązany jest do zapłaty należności za towar w terminie 5 dni od zawarcia umowy.

Sklep zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówiony towar w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Okres ten należy liczyć w sposób następujący: przy płatności przelewem – od dnia uznania na rachunku bankowym Sklepu; przy płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy.

W przypadku przesłania towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności pracownika firmy przewozowej. W przypadku stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpiło uszkodzenie towaru Klient zobowiązany jest dokonać wszelkich koniecznych czynności do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (protokół podpisany przez Klienta i Kuriera).

 

§4.

Odstąpienie od umowy.

 

Każdy Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, po odebraniu przesyłki ma możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie lub drogą e-mailową na adres Sklepu w terminie 14 dni od odebrania przesyłki.

W przypadku odstąpienia od umowy, zarówno Sklep jak i Klient zobowiązani są do zwrotu wszystkiego co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

Odstąpienie od umowy( zwrot towaru) dotyczy wyłącznie towaru nieużywanego i nie uszkodzonego.

Zwracany towar należy odesłać pod adres P.I.W. ANGRA SP. Z O.O. ul. Rzemieślnicza 3, 05 – 400 Otwock.

Koszt odesłania towaru ponosi Klient.

Nie podlegają zwrotowi towary, które zostały przez Sklep przygotowane na indywidualne zamówienie Klienta. Towary takie są ściśle związane z osobą Klienta. Zamówienia dotyczące tych towarów posiadają status specjalnych. Powyższe nie uchybia przepisom o prawie do reklamacji towarów wadliwych.

 

§5.

Niezgodność towaru z umową.

 

W przypadku Klienta będącego konsumentem (w razie stwierdzenia niezgodności towaru z umową) może on w terminie do 2 lat licząc od daty wydania płytek skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Klient powiadamia o niezgodności otrzymanego towaru z umową sprzedaży na adres e-mailowy reklamacje@angra.com.pl albo pisemnie na adres: 05 – 400 Otwock, ul. Rzemieślnicza 3.

Sklep w terminie nie dłuższym niż 14 dni ustosunkuje się do żądania Klienta. Odpowiedź w sprawie zgłoszonej reklamacji będzie wysłana pod wskazany przez Klienta adres.

Sklep informuje, iż udzielona przez producentów towarów gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

Sklep zastrzega sobie prawo do nie uwzględniania reklamacji jeżeli zakupiony towar zostanie zamontowany przez Klienta. Klient przed wykonaniem montażu winien sprawdzić zgodność towaru z zamówieniem. Szczególnie dotyczy to płytek ceramicznych, gdzie Klient powinien przed zamontowaniem płytek sprawdzić ich jakość, odcień i wymiar. Do sprawdzenia wybrać płytki z różnych kartonów.

 

§6.

Przetwarzanie danych osobowych klientów.

 

Klient dokonujący rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sklep jego danych osobowych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r.. o ochronie danych osobowych - wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży zawartych z Klientem.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Klientowi przysługują także inne prawa wynikające z ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania danych.

 

§7.

Postanowienia końcowe.

 

Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).


1. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe W i GATUNKU. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta, która jest niezależna od odpowiedzialności Sklepu z tytułu niezgodności towaru z umową.
3. Niektóre z produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu mogą być w danej chwili niedostępne lub mogą być produktami zamówieniowymi (o czasie realizacji powyżej tygodnia), jeśli zajdzie taka okoliczność Klient zostanie niezwłocznie o niej poinformowany przez pracownika Sklepu.

 

 

Data opublikowania: 6 czerwca 2016.

Kontakt

Zadzwoń: 508 869 203 , 500 407 202

Napisz: angra@angra.com.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek: 9-00 - 18:00

Sobota: 9:00 - 14:00